اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

يكشنبه1401/12/21

14:13:1

22

آگهی فراخوان شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده

  • بازرسی از مراکز ارائه دهنده خدمات از جمله خدمات پس از فروش ، بازرسی از باشگاه های ورزشی ، مدارس ، خانه سالمندان ، هتل ها و ....