social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

مدیرکل

بيشتر

چهارشنبه1401/10/14

19:49:5

733

سرپرست استاندارد خراسان جنوبی با همکاران دیدار کرد


به گزارش روابط عمومی ظهر امروز دکتر دستورانی ، سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی با کلیه همکاران مجموعه استاندارد خراسان جنوبی در محل سالن کنفرانس دیدار و گفتگو کرد .

در این دیدار که بطور همزمان بصورت ویدئو کنفرانس با ادارات استاندارد شهرستانهای تابعه مرتبط بود دکتر دستورانی بر تقویت ارتباط کارشناسان اداره کل با سایر ادارات مرتبط در حوزه استاندارد و حوزه فعالیت های اداری و .... تاکید کرد و گفت :  حضور در عرصه فعالیت و ارتقاء و نُمود پیدا کردن استاندارد در سطح جامعه ، جز با ارتباط مداوم و پیگیری امور حاصل نمی شود .

وی در ادامه صحبت هایشان بر ایجاد نظم و قانون سازمانی تاکید کرد که بدین شکل با اِعمال آن میتوان فعالیت ها و امور اداری را به بهترین نحو ممکن پیش برد و با کیفیت ترین خدمات را نسبت به ارباب رجوع ارائه داد.
سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در پایان صحبت هایش به مسائل و مشکلات همکاران در حوزه مختلف کاری و .... پرداخت و نقطه نظرات ایشان را درباره موارد مطرح شده خواستار شد.
 

تصاویر