آخرین اخبار

يكشنبه1401/11/2

12:42:5

41

نگاه استاندارد خراسان جنوبی به کیفیت نان


با هدف بررسی کیفیت آرد مصرفی در نان های سنتی و  وزن خمیر آنها (چانه)، نانوایی سطح بیرجند  بازرسی می شود .
به گزارش روابط عمومی، مهدی دستورانی سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی گفت : در راستای اجرای ماده 17  قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، بازرسی از نانوایی‌ها با همکاری سایر ارگان‌های ذیربط و به صورت دوره‌ای در قالب گشت مشترک است و از این رو اداره کل استاندارد استان با هدف بررسی کیفیت آرد مصرفی در نان های سنتی ( لواش، تافتون، سنگک و بربری) و وزن خمیر آنها ، در حال انجام بازرسی و نمونه برداری از نانوایی های سطح مرکز استان است.

وی ادامه داد در این راستا با هدف بررسی تناسب آرد مصرفی با نوع نان در حال پخت ، حدود 23  نانوایی سنتی، کیفیت آرد  و وزن خمیر آنها با حضور بازرسان و کارشناسان استاندارد بررسی و جهت آزمون نمونه بردای شده است.

سرپرست استاندارد خراسان جنوبی در پایان با اشاره به اینکه استفاده از آرد متناسب در پخت نان در کیفیت آن تاثیر بسزایی دارد افزود : در راستای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان و تلاش سازمانی در مسیر استفاده عامه از نان باکیفیت تر ، این طرح با جدیت در مرکز استان در حال انجام است  و پس از آن در سایر شهرستانهای استان پیگیری می شود.