آخرین اخبار

جمعه1401/10/30

10:18:1

40

خراسان جنوبی

حضور سرپرست استاندارد در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

صبح  امروز مهدی دستورانی  سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی به طور سرزده از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی  صبح امروز مهدی دستورانی سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی  باتفاق  معاونت استاندارد پایانه مرزی ماهیرود  با هدف بررسی شرایط نمونه برداری ، از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید سرپرست اداره کل استاندارد باتفاق هیات همراه از سکوی نمونه برداری بازدید  و بر روش نمونه برداری از فرآورده های نفتی نظارت کرد..  

دستورانی سرپرست اداره کل استاندارد خراسان جنوبی گفت  بازدید از این منطقه  در برطرف کردن برخی موانعی است که  صادرکنندگان مشتقات نفتی با آن مواجه هستند و در این بین  نقش تعیین کننده ای  را که استاندارد ایفا می نماید، بسیار حائز اهمیت است .
وی در پایان این بازدید اشاره کرد منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ، تنها منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی است که  توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است که امید است بتوانیم با تمهیدات بهتر ، در مسیر مرتفع کردن مشکلات پیرامون صادرات ، باعث تسهیل در امور مرتبط با صادرات مشتقات نفتی باشیم

 

تصاویر