آخرین اخبار

سه‌شنبه1401/8/17

07:58:4

35

پژوهکشده خراسان جنوبی

دوره آموزشی مباحث نوین در حوزه آزمون کیفیت و اصالت زعفران

پزوهکشده خراسان جنوبی
دوره آموزشی مباحث نوین در حوزه آزمون کیفیت و اصالت زعفران
به گزارش روابط عمومی ، صبح امروز دوره آموزشی مباحث نوین در حوزه آزمون کیفیت و اصالت زعفران در پژوهشکده استاندارد خراسان جنوبی برگزار شد .
این دوره در 8 ساعت آموزشی و با حضور مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی زعفران و همکاران اداره کل در سالن کنفرانس پژوهشکده استاندارد استان بصورت حضوری و آنلاین در شهرستانهای تابعه برگزار شد .
قابل ذکر است تدریس این دوره توسط دکتر فرجی سرپرست پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی سازمان ملی استاندارد  انجام شد.