اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1401/8/7

10:49:0

62

فراخوان ثبت نام متقاضیان هفدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران


 سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع رسمی تعیین جایزه ملی کیفیت ایران و اعطای آن و پژوهشگاه استاندارد به عنوان مجری رسمی جایزه ملی کیفیت ایران در نظر دارند نسبت ثبت نام متقاضیان جایزه ملی کیفیت ایران برای دوره هفدهم  اقدام نمایند. لذا به منظور بررسی و احراز شایستگی متقاضیان براساس ضوابط و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، از متقاضیان جایزه، دعوت می شود، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز، از طریق لینک ذیل، اقدام نمایند.
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر، تماس حاصل فرمایید.
 026-32861219 (مسئول کارگروه متقاضیان)


 برای ثبت نام کلیک کنید.