انجام 37 مورد بازرسی فنی از تأسیسات سیلندر پرکنی گازمایع

به گزارش روابط عمومی : محمد رضا مروی مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت : به همت کارشناسان اداره کل استاندارد 37 مورد بازرسی فنی از تاٌسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع استان در سال گذشته  انجام گرفته است.

مدیر کل استاندارد اشاره کرد خدمات توزیع و شارژ سیلندرهای گاز مایع طبق استاندارد ملی شماره 841 مشمول قوانین و مقررات استاندارد های اجباری بوده و هرگونه شارژ این گونه سیلندرها در مراکز غیر قانونی و فاقد پروانه کاربرد نشان استاندارد ، ممنوع است.

مروی همچنین به مصرف کنندگان سیلندرهای گاز مایع هشدار داد از مصرف سیلندرهایی که دارای نشتی و خرابی شیر هستند، خودداری کنند و ادامه داد به منظور اطمینان از صحت عملکرد واحدهای سیلندر پرکنی گاز مایع، وسایل این مراکز کنترل و آزمون میشوند و شهروندان میتوانند در صورت تردید در صحت عملکرد آنها ، از طریق سامانه 1517  اطلاع رسانی بفرمایند.