دسترسی سریع

1398/6/15 جمعه 

آدرس:

ساختمان شماره1: سایت اداری ، اداره کل استاندارد خراسان جنوبی
ساختمان شماره 2:
بلوار امام رضا (ع) ، مرکز پژوهش محوراستاندارد خراسان جنوبی
ساختمان شماره 3: بلوار غفاری ، اداره استاندارد شهرستان بیرجند

شماره تلفن: 32400480
فکس: 32400485

سامانه تلفن پیگیری شکایات مردمی: 1517

پست الکترونیکی: skhorasan@inso.gov.ir

 
ردیف
          نام واحد
    نام مسئول واحد
              شماره تماس
                                پست الکترونیکی
1
سرپرست
دکتر مهدی دستورانی
 داخلی102 - 32400480
2
اجرای استاندارد
فریده صادقی گیو
 داخلی145 - 32400480
 
3
روابط عمومی
فرهاد مرآتی
 داخلی124 - 32400480
4
آموزش و تدوین
مهدی مالکی بیرجندی
 داخلی123 - 32400480
5
امور پشتیبانی و حراست
محمد رضا اکبری
  داخلی161 - 32400480 
6
صادرات و واردات
محسن شخمگر
 32342063-32342370